Aktuális

Nyírerdő Zrt. Meseíró pályázat

Petrilláné Bartha Enikő, a Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészet munkatársa intézményünkbe látogatott, hogy ünnepélyes keretek között adja át a „Berkenye anyó meséje” címmel meghirdetett meseíró pályázat díjazottjainak, illetve résztvevőinek a megérdemelt jutalmat.

Alsó tagozatosaink közül III. helyezést ért el Reha Flóra 2. osztályos tanuló, valamint felső tagozatosaink közül Balogh Blanka 7. osztályos tanuló részesült különdíjban.

Emléklapot kaptak Forgó Flóra, Hornyák Izabella Emília, Kovács Anna Rozália és Labanics Eszter 2. osztályos tanulók.

Gratulálunk nektek! Büszkék vagyunk rátok!


MatekÁsz megyei döntő eredményei

A Bendegúz Akadémia MatekÁsz nevű fejlesztő matematika versenyén bizonyíthatnak az "ászok" és kedvet kaphatnak a "bizonytalankodók". A játékos, kreatív, mégis gondolkodtató feladatok fejlesztik a logikát, a matematikai gondolkodást. Elsőtől nyolcadik osztályig évfolyamonként külön feladatsorokban, fordulónként 12 feladatban mérhetik össze erejüket a diákok.

Matematika tehetséggondozó osztályainkba járó tanulóink idén is nagy létszámban neveztek be a megmérettetésre és büszkén közöljük a megyei döntő eredményeit:


Horváth Szilveszter 1. b osztály - 5. helyezés

Benkő Gergő 2. b osztály - 7. helyezés

Maxim György 2. b osztály - 1. helyezés

Bakk Zsigmond 3. b osztály - 1. helyezés

Barna Fruzsina 3. b - 4. helyezés

Szabó Máté - 3. b osztály - 7. helyezés


A két 1. helyezett tanuló továbbjutott az országos fordulóba.

Büszkék vagyunk rátok! További sikereket kívánva gratulálunk minden versenyzőnek!

Felhívás

Történelmi projektverseny

Forgony Zalán Máté és Obsitos Julianna, iskolánk 5.c osztályos tanulói a Hebe Kft. által meghirdetett országos történelmi projektversenyen 1. helyezést értek el csodálatos munkájukkal. Gratulálunk!

Matekból ötös

Örömmel adjuk hírül, hogy iskolánk tanulói össze mérték tudásukat matematikából. A több éve hagyományosan megrendezésre kerülő háziversenyt az idén két fordulóban bonyolítottuk. A másodikosoktól egészen nyolcadikosokig bárki jelentkezhetett. Büszkeség, hogy az itt tanuló gyerekek közül sokan szeretik a matematikát, ezt bizonyította a nagy létszámú megjelenés. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását mértük.

Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek téged!

(Zsolt 84,5)

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézkedési terve a 2020/2021. tanévre (2. verzió)

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. Az intézkedési tervet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbiakban EMMI intézkedési terve alapján készítettük el.

Elérhetősége: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf A járványügyi protokoll bevezetésével kapcsolatban az alábbiak betartását kérem.
 • Az intézményt csak egészséges tanulók látogathatják. Ennek érdekében szükséges minden előírás betartása a külföldről hazaérkező tanulók és szüleik esetében, mely szabályok ezen a linken érhetők el:
  https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel érkezhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
 • Az intézménybe való érkezéskor kötelező a tanulók és foglalkoztatottak testhőmérséklet mérése. Ezt az iskola négy pontján, a bejárati ajtók előterében végezzük el. Az utca felőli nagykaput reggel fél nyolckor nyitjuk ki a munkatársak és tanulók számára, eddig az időpontig csak az udvar felől, a középső, az északi és a déli oldalsó bejáratokon lehet az épületbe bejutni.
 • A foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítésre kerül, a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük.
 • Az intézményben a lázas, egyéb tüneteket mutató tanulót haladéktalanul elkülönítjük, a szülőt, hozzátartozót azonnal értesítjük, ezért fontos minden szülő elérhetősége, a tanuló érdekében több felnőtt telefonszámának is a megadása.
 • Az őszi úszásoktatás átmenetileg felfüggesztésre kerül, ugyanígy a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozások és sportkörök is, valamint az iskolai kórus próbái.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • Az iskola felső tagozatán tanulók számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi terekben: folyosók és közlekedők, WC-k és mosdók, öltözők, díszterem, könyvtár, étterem és helyiségei, iskolai büfé.
Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy:
 • A nagy létszámú tanulócsoportokat igyekszünk egyéb, tantermen kívüli helyiségekben is oktatni, ezért előfordulhat, hogy nem tantermi keretek között kerül egy-egy óra megtartására, illetve lehetőség szerint csoportbontást alkalmazunk.
 • A testnevelés órákat ameddig csak lehet, kinti testnevelési órák formájában tartjuk meg, esetenként épületen kívüli parkokba, terekre sétákat szervezünk. Gondoskodjanak a gyermekek számára az időjárásnak megfelelő ruházatról! (esőkabát, dzseki, esernyő, zárt cipő stb.)
 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • Az alsó tagozatos tanulókért a szülők három időpontban érkezhetnek és várakozhatnak az iskola udvarán, ahová a tanulókat csoportosan engedik ki az osztálytanítók, vagy az ügyeletet ellátók az általuk kijelölt helyre. Ezek az időpontok a következők: 16:00, 16:30 és 16:45. A szülővel távozó, felső tagozatos tanulókra is ez a szabály vonatkozik.
 • A tanulók számára 16:15-től 17:00-ig igény szerint ügyeletet szervezünk. 17:00 után tanuló nem tartózkodhat az épületben és az iskola területén, kivétel a szervezett edzési programokon, foglalkozásokon résztvevők.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int Kocsisné Sárossy Emőke intézményvezető Nyíregyháza, 2020. október 01.

Csendesnapokat tartottak Beregdarócon

Beregdaróc – A tavalyi évben első alkalommal megszervezett tanévindító csendesnapokat a pandémia ellenére, az idei tanév kezdetén is meg tudtuk tartani augusztus 24-26 között Beregdarócon, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanító pedagógusok részére. Kicsit alacsonyabb létszámmal, de annál bensőségesebben, vigyázva egymásra ápoltuk így intézményünk jó hagyományát.

Az Útmutatóban kijelölt igék alapján hangzottak az esti evangelizációk és a reggeli áhítatok, témánk „az ítélő és kegyelmes Isten arca” volt. A bibliai történeteken keresztül különböző élethelyzetekben adódó krízishelyzeteket láthattunk meg, és mégis mindenhol Isten kegyelme ragyogott fel. Bűneink miatt sínylődünk és szenved ez a világ, sokszor sokak roskadoznak a terhek alatt, de Jézus azért jelent meg, hogy az ember tisztán lásson, mint a betsaidai vak ember, és győztesként kerüljön ki a küzdelmekből, mint a piros pozsgás Dávid, akin lötyögött Saul páncélja.
A második estén pedig a Ki neked Jézus? kérdés lett nekünk szegezve: történelmi személy? vagy a legnagyobb ember?, erkölcsi irányt adó? vagy a Megváltó?. A választ ki-ki magában tisztázhatta.

Vendégünk volt dr. Korányi András professzor, akinek „Trianon 100” című előadását hallgattuk meg. A nagyon széles látószögből elénk tárt okok és események sorozata bizonyára többünknek hozott új ismereteket is, különösen az evangélikus egyház és a többi felekezetre, egyházakra vonatkozó tekintetben. Fájdalmas volt hallani, hogy mi, evangélikusok hasonlóan összezsugorodtunk, mint szeretett hazánk, míg a reformátusok és a katolikusok a határok elmozdulását követően erősebbek és nagyobbak lettek.

Az áhítatokban a fenntartó gyülekezet lelkészei dr. Kovács László Attila, Adámi László és Zsarnai Krisztián is részt vállaltak, valamint az intézmény iskolalelkésze, Zsarnainé Urbán Nóra.
A délutánokon évkezdő tanári értekezletet is tartottunk. Kocsisné Sárossy Emőke igazgató asszony, Kocsis Zsolt és Opre Gabriella igazgatóhelyettesek beszámolói után átbeszéltük a mögöttünk lévő szűk félévet, melyet a digitális oktatáson keresztül oldottunk meg, és próbáltunk előre is tekinteni az új kihívásokra.

Isten kegyelmében bízva kezdjük évünket, hogy velünk lesz, a krízisből kivezet és megtart bennünket kegyelmében!

Zsarnainé Urbán Nóra