Aktuális

Happy Children’s Day!

Vidám gyermeknapi angol órák a Kossuth téren.
Happy Children’s Day! 


Rendhagyó ének óra

Alsó évfolyamos tanulóink a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola rendhagyó ének óráin vehettek részt, melyek során betekintést nyertek az izgalmas zenei világba.Mennybemenetel ünnepe

Mennybemenetel ünnepe a húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap hetének csütörtökére esik. A keresztény egyház azt ünnepli ezen a napon, hogy Jézus eltávozott a földi világból, felemeltetett és elment közülünk azért, hogy jelen lehessen közöttünk minden napon, a világ végezetéig. 
Iskolánk tanulói ünnepi istentiszteleten vették részt, emlékezve a jeles napra. 

Országos Kompetencia Mérés 2022

Az elmúlt hetekben tanítványaink is részt vettek az Országos Kompetencia Mérésen. A 2021-2022 tanév valódi mérföldkő volt  Magyarország pedagógiai mérési rendszerének történetében. Eddig az országos mérések a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták – és mindezt papíralapú mérőeszközökkel. A változás két szempontból is jelentős. Ettől a tanévtől a rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak online felületen kellett teljesíteniük.
Evangélikus kórustalálkozó

Cantate hetén az evangélikus iskolák kórusai közösen énekeltek Isten dicsőségére Budapesten, a Fasori Evangélikus Templomban május 20-án. A résztvevő 16 kórus közel 400 tagja énekelve mondott dicséretet. Kondor Péter evangélikus püspök a hét igéjével köszöntötte a közös éneklésre érkezett énekkarok tagjait  „Énekeljetek az Úrnak új énekeket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett.” (Zsolt 98,1). Püspökúr áhítatának egyik üzenete az volt, hogy megtanuljuk és megérezzük azt, hogy minden egyes egyházi ének egyúttal imádság is. A kórusművek vezénylésére Bence Gábort, a Fóti Kántorképző igazgatóját Ablonczy Katalin, az EPSZTI tantárgygondozója kérte fel.
Hálás vagyok Istennek azért, hogy az általános iskola Túróczy Gyermekkarának 25 tagjával és két pedagógus munkatárssal (Kolosné Csesznák Orsolya / György Gizella) részt vehettem a találkozón. A részletekért és felvételek megtekintéséért látogasson el a https://www.facebook.com/evangelikusneveles/ oldalra!
Köszönetet mondunk Urbán Miklósné Emese néninek a felkészítésért. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8fTjEDHUzE&t=2s

LEGO robotika

Intézményünkben kiemelt szerepet kap a számítástechnika tantárgy oktatása, a XXI. század követelményeinek megfelelően. 
Ebben a tanévben a hatodikosok a Lego robotokkal ismerkedhettek meg. Építettek, programoztak, problémákat oldottak meg az elkészült alkotások segítségével. 
Mindenki nagyon élvezte ezeket az órákat. 
Köszönjük Dancs Zsuzsa tanárnőnek a kiváló pedagógiai munkát. 

Ismerkedés a víz és a vízpart élővilágával.

A Bujtosi tónál járva a 2. a osztály tanulói a víz és vízpart élővilágával ismerkedhettek. A sétát követően a természetben szerzett ismereteket felhasználva, egy érdekes feladatot készítettek. A projekt témája: "Mutasd be Nyíregyháza egyik látványos turistacsalogató helyét egy hozzánk nyaralni érkező diáktársadnak!" Az osztály nagy örömmel hallgatta a csoportok által készített és prezentált kiselőadásokat.
Köszönet Frankné Somogyi Zsuzsanna tanító néninek a kirándulás szervezéséért. 

Romhányi hangos olvasási verseny

Romhányi hangos olvasási versenyen vettek részt a 4. a osztály tanulói. Amíg a zsűri az eredményhirdetéshez készült, a gyerekek megnézték a könyvtár épületét. 
Tanulóink emléklappal tértek haza. 
Gratulálunk!
Köszönet Kolosné Csesznak Orsi néninek a lelkes felkészítésért.


Gyermekkönyvhónap: Találkozás Harcos Bálint íróval

Harcos Bálint íróval találkoztak a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola 1. osztályos tanulói a 49. Gyermekkönyvhónap keretében. A gyerekek megismerkedtek A boszorkánycica című verses mesével és benne Pindurral.

Hálaadó istentisztelet az Evangélikus Nagytemplom felújításáért

Május 08-án 16 órától adott hálát a gyülekezet az Evangélikus Nagytemplom felújításáért. 
Isten igéjét Dr. Fabiny Tamás püspök hirdette. Az ünnepi műsor résztvevői között iskolánk 11 tanulója szerepelt énekkari szolgálattal.
Köszönet Urbán Miklósné / Emese tanító néninek a színvonalas felkészítő munkát. 

2022/2023. tanítási évre szóló iskolatankönyvrendelés- és ellátás rendje

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola OM: 033432 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 184/F.§-184/I. § szerinti 2022/2023. tanítási évre szóló iskolatankönyvrendelés- és ellátás rendje

Letöltés

Látogatás a Móricz Zsigmond Színházban

A Móricz Zsigmond Színház lehetőséget biztosít az érdeklődőknek, hogy kulisszajárás során bekukkanthassanak a színfalak mögé. 
A 4. b osztály, a színház munkatársának idegenvezetésének segítségével ismerkedett meg ezzel a varázslatos világgal. 
Köszönjük a lehetőséget! 


Anyák Napja

„Édesanyám, édesanyám, nincs is ennél szebb szó talán…”
Ilyen kedves és megható szavakkal köszöntötték a meghívott édesanyákat, nagymamákat és keresztmamákat a 2.a osztályos gyerekek anyák napi műsorukon.

A könyv világnapja

1995-ben az UNESCO A KÖNYV NAPJÁvá nyilvánította április 23-át katalán javaslatra. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez a nap A SZERZŐI JOGOK NAPJA is.
Intézményünkben kiállítás hívta fel a figyelmet a jeles napra.
Diákjaink nem csak ezen a napon olvasnak könyveket, hanem a hét valamennyi napján szívesen látogatják a könyvtárat. A könyvek kölcsönzése mellett mindig adódik lehetőség a beszélgetésre is, mely fontos a gyermekek lelki fejlődésében.
Az idegennyelven történő olvasásnak pedig már hagyománya van iskolánkban. Minden évben részt vesznek diákjaink a Reading in English versenyen, ahol szép eredményeket értek el.
Köszönet a kiállítás szervezéséért és a könyvtári munkáért Kocsisné Gacsó Irénnek / Csirike néninek.

Tanulás a csodavárban: 4. b osztály

A gyerekek eredendően kíváncsiak, ezért az életkorukhoz igazított játékos feladatok teljesítése közben észre sem veszik, hogy éppen tanulnak valamit. 
A 4.b. osztályosok, osztályfőnökük Kaszásné Somosi Gabriella vezetésével, a fogyatékkal élők világával ismerkedhettek meg és tanulhattak a Csodavárban. ????
Köszönjük a szép délutánt! 


Áldott Húsvéti Ünnepeket 2022

Intézményünkben a tavaszi szünet előtti hét a HÚSVÉT jegyében zajlott.
Tanulóink csodálatos alkotásait tekinthettük meg az emeleti folyosón. 
Április 11.-én délelőtt ünnepi húsvéti istentiszteletet tartottunk az Evangélikus Nagytemplomban. 
A 3/b osztály tanulói „Ne félj, csak higgy!” címmel színi előadást adtak elő. A színdarab Jairus lányának feltámasztását és a hosszú ideje betegségben szenvedő asszony meggyógyításának történetét jelenítette meg, Márk evangéliuma 5. fejezetének 21-43. versei alapján. 
Mind Krisztus szenvedéstörténetének felolvasása, mind ez a történet rámutatott arra, hogy Jézusnak hatalma van a halál felett. Húsvétkor keresztényként arra emlékezünk, hogy Jézus nagypénteken meghalt bűneink miatt, de harmadnapon feltámadt dicsőségesen, ahogyan Ő azt előre megmondta. Így győzött a bűn és halál hatalma felett. „Aki hisz Őbenne annak örök élete van”- hangzott a bizonyságtétel a szolgáló lelkészek szolgálatán keresztül. 

Az ünnepi alkalom folytatása volt, hogy a 3/b osztályos tanulók szolgáltak húsvét ünnepe alkalmából az evangélikus óvodába járó gyermekek felé a gyülekezet imatermében április 12.-én délelőtt. Iskolásaink, ismét jelenetet adtak elő a Szentírásból a nagyhét kezdete óta, immár harmadik alkalommal. A történet mélysége, a feltámadás csodája a kis óvodásainkat is oly mértékben lekötötte, hogy teljes csendben hallgatták végig az alsós gyermekek szolgálatát. Örömteli alkalom volt együtt lenni, énekelni, imádkozni, húsvét ünnepére készíteni lelkünket! 
Áldott Örömteli Húsvéti Ünnepet kívánunk mindenkinek a feltámadás reményében! ????
???? Az Úr feltámadt! Valóban feltámadt! 
(Zsarnainé Urbán Nóra intézményi lelkész / Fosztó Tímea evangélikus vallás és nevelőtanár) 
Köszönetet mondunk a felkészítő tanároknak: 
Székely Adrienn tanító néninek és osztályfőnöknek
Fosztó Tímea evangélikus vallás és nevelőtanárnak
Cserbán Tünde tanítónak és Hajdú Ágotának a Zeneiskola tanárának.

Április 1.: fordított nap

Április elsején  az 5. a osztály diákjai átvették a hatalmat természetismeret órán. A kistanárok: Tóth Hanna és Hornyák Bálint nagyon lelkiismeretesen készültek az órára, dicséret érte. Nemcsak az órán, hanem egész nap jó hangulatban töltötték az időt az iskolában, ahova egyesek pizsamában, bőrönddel, szatyrokkal, fonott kosárral, irodai kukával érkeztek iskolatáska helyett.

Találkozás BECSEY JÁNOS kétszeres paralimpikon bajnokkal

2022. március 21. Hétfő Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium díszterme:
Az Evangélikus Kossuth L. Gimnázium meghívására, Istentisztelettel egybekötött élménybeszámolón vettek részt iskolánk 8. B osztályos tanulói, Julcsi néni és Lajos bácsi kíséretével.
A meghívott vendég: BECSEY JÁNOS kétszeres paralimpikon bajnok, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetettje (2021.) Jelenleg a magyar paraúszó válogatott szövetségi vezetőedzője.
Az elgondolkodtató, ugyanakkor lélekemelő beszélgetés megerősítette a hallgatóságot abban, hogy hittel, kitartó munkával és akarattal, minden nehézség legyőzhető és akár világraszóló sikerek is elérhetővé válhatnak.
Köszönjük testvériskolánk meghívását, hogy egy új lelket erősítő élménnyel lehettünk gazdagabbak.
1848 HŐSEIRE emlékeztünk

Intézményünkben ebben az évben is megemlékeztünk az 1848-as Szabadságharc hőseiről. 
Igazgatónő ünnepi beszédét követően a 4. a osztály tanulói adtak ünnepi műsort az Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. 
Később az iskola falán elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg a diákok. 
Köszönet Kolosné Csesznák Orsolya tanítónőnek az ünnepi műsor összeállításáért.
Az műsor a következő linken tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=9MSE5HfAYsI&t=1310s

Tudományos előadás a Móricz Zsigmond könyvtárban

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a Móricz Zsigmond könyvtár tudományos előadásain.
Idén a 4 őselemről mutatnak be előadássorozatot. Február 21-én a Trükkös fizika-A víz című kísérletekkel tarkított előadásán vettek részt diákjaink, amelyet Stonawski Tamás főiskolai adjunktus tartott. Kérdéseket tett fel, melynek helyes válaszát könyvvel jutalmazta. 
A gyerekek élményekkel gazdagodva tértek vissza iskolánkba.


A Sóstói Múzeumfaluban a 3. b osztály EFOP pályázat

A Sóstói Múzeumfalu EFOP-os "Gondoltad volna? - Múzeumpedagógiai foglalkozások egy kicsit másképp" elnevezésű, pályázati kereteken megvalósuló foglalkozáson vettek részt 3. b osztályos tanulóink, immár harmadik alkalommal.

Itt a farsang, áll a bál!

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókedd éjfélig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig (a húsvétot megelőző 40. napig) tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik, melynek csúcspontja a karnevál. 
Intézményünkben is minden évben vidám hangulatú jelmezes mulatságot rendezünk a tél előzésére ❄ és a tavasz köszöntésére.
Az alsós tanulók a farsangot osztálytermi keretek között ünnepelték. Színes jelmezekkel, izgalmas vetélkedőkkel és hangos dínom-dánommal. 
A felsős osztályok egy-egy téma köré csoportosulva igyekeztek osztályonként egységes képet alkotni. Voltak akik pizsamába bújtak, kalóznak öltöztek vagy Olaszország színeit használták fel a jelmezek tervezésekor. Már délelőtt a tanítási órák alatt vidám ruhákat öltöttek a gyerekek, majd a témákhoz kapcsolódóan játékos feladatokkal  tették vidámmá a délutáni összejöveteleket. 
Zsűri értékelte az osztálytermek díszítettségét és a jelmezeket. 


Farsangra hangolva

Megkezdődtek az osztályterem díszítése és az álarcok készítése.
A diákok lelkesen készülnek a pénteki forgatagra. 


Áldott Karácsonyi Ünnepeket

Tanulóink gyönyörű rajzaival kívánunk mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket. Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet

Az utolsó tanítási nap záró programja volt a gyönyörűen felújított Evangélikus Nagytemplomban a karácsonyi ünnepi istentisztelet és gyermek műsor.

Köszönjük a 4.a és 4.b osztályoknak és a felkészítő pedagógusnak a megható műsort. 


Reál Kis Hősök pályázat

A 4. a osztály ismét nevezett a Reál Kis Hősök pályázatra. 

A feladat, logók gyűjtése és küldése mellett, egy kreatív alkotás volt, saját iskolánkkal kapcsolatosan. 

Köszönjük a lelkes munkát a diákoknak és Kolosné Csesznák Orsolya osztályfőnöknek.


Iskolánk újraalapításának 25. évfordulója

Iskolánk újraalapításának 25. évfordulója alkalmából élőképet készítettünk az alsós tanulók bevonásával.

Tanulói csendesnap 2021. október 22.

A Túróczy emlékhét záró napján, Október 22.-én tanulói csendesnapot tartottunk. 
A csendesnap keretében az alsó tagozaton diavetítés, és színes tojástartó dobozokból építés kötötte le a gyerekeket a nap elején. A felső tagozaton tanulók pedig az elmúlt 25 év során iskolánkból nyugdíjba ment pedagógusainak készítettek emlékrajzot. Mellette volt lehetőségük egy-egy lelki üzenetet tartalmazó film megtekintésére is. A záró ünnepi istentiszteleten, méltó módon emlékeztünk az elmúlt 25 évről, Túróczy Zoltán névadó püspökünkről, akinek nevét 10 évvel ezelőtt vette fel intézményünk, és az 1956-os hősökről. Az igehirdetés alapigéje Zsolt 126,1 „Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással.” Ez az Ige hangzott el, iskolánk újra alapításának kezdetén az Egyházközségi Közgyűlésen 25 évvel ezelőtt is, mely azóta is kíséri életünket- hangzott az igehirdetésben az iskolalelkész szolgálatán keresztül. Az ünnepi istentiszteletet emelte az énekkar lelkes szolgálata. Az istentisztelet végén Novák Zsolt tanár úr által felkészített gyermekek műsorát láthattuk Október 23.-ról. 
A hét utolsó ünnepi momentuma volt, az istentisztelet után a lelkészi hivatal oldalában található Túróczy emléktábla megkoszorúzása. 
Ezt követően a vendégeink is megtekinthették az intézmény lépcsőfordulójában elkészült új kiállítást iskolánk életéből. Igazán gazdag és tartalmas jubileumi hetünk volt. 
Hála legyen ezért és az elmúlt 25 év minden áldásáért és nehézségéért Istennek, akié a dicsőség mindörökké! 
                                                                                                                        Zsarnainé Urbán Nóra
                                                                                                                        iskolalelkész      


Az idegennyelvi munkaközösség programjai a Túróczy héten

Az idegennyelvi munkaközösség folyamatosan futó programjai egész héten aktivitást biztosítottak a diákoknak. Mese illusztráló versenyt hirdettek 1-4. évfolyamon, angol és német nyelvű mesék feldolgozásával. Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.

„25 éve”-„25 év múlva az iskolám” címmel projektmunkák készítésével készültek a felsős diákok. Az idegen nyelven elkészített tablókat a díszterem előtti folyosón helyezték el a tanulók.

Házi versenyt rendeztek 4-8. évfolyamon online feladatokkal angol és német nyelven, melyek eredményeiről később értesülhetnek a résztvevők.

Sportnap a természettudományi munkaközösség szervezésében

A Túróczy hét csütörtöki napján a sporté volt a főszerep. Délelőtt táncház várta a legkisebbeket az iskola udvarán. Pedagógusok és gyerekek együtt tanulhatták meg az alap lépéseket, mely végül egy gyönyörű koreográfiává alakult. 

Később párhuzamos helyszíneken barátságos mérkőzéseket játszottak az osztályok csapatai. Az udvaron foci mérkőzések zajlottak az 5. és 6. évfolyamosoknak, míg a tornateremben a 7. és 8. évfolyam csapatai röplabda mérkőzéseken mérték össze erejüket. Az osztály többi tagja lelkes szurkolóként követte az eseményeket.

Délután Jeruzsálemi tánckihívás mozgatta át az érdeklődőket. 


Zárásként jubileumi focitornát szervezett a természettudományos munkaközösség 4 iskola meghívásával. A nap végén intézményünk válogatott csapata állhatott a dobogó tetejére. 

A szurkolók itt is lelkesítették a versenyzőket. 

Az egész nap alapos átmozgatást kínált a tanulóknak, mindenki megelégedésére

Pályaorientációs nap iskolánkban

2021. október 20-án pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban.

Az alsó évfolyamosok segítőkutyás bemutatót tekinthettek meg az Aura Segítő Kutya Alapítvány jóvoltából, de tiszteletét tette nálunk a rendőrség, a tűzoltóság és az országos mentőszolgálat egy-egy járműve is, melyekbe betekinthettek a gyerekek, néhány felszerelést még ki is próbálhattak. Ráadásként egy rally autót is közelebbről szemügyre vehettek az 1-4. osztályos tanulók.

A nagyobbak iskolán kívüli látogatáson vettek részt. Minden felsős osztály más-más helyen tekinthette meg az ott folyó munkálatokat. Volt, aki a Kelet-Magyarország szerkesztőségénél járt, más a Nyíregyházi Kenyérgyárban, az újfehértói Pa-Comp Kft. falai mögé is beleshetett egy osztály, de a BMW szalonban is jártak tanulóink.
Külön érdekesség volt, hogy a 8.b osztály a Volánbusz Zrt. nyíregyházi telephelyén tett látogatása során, felavatott egy teljesen új autóbuszt, amit még nem helyeztek forgalomba.

A társadalomtudományi és természettudományi munkaközösség programja a Túróczy héten

A Túróczy ünnepi héten minden munkaközösség változatos programot szervezett iskolánk újra alapításának 25 éves évfordulója tiszteletére.

A társadalomtudományi munkaközösség rajzkiállítást rendezett be az épület folyosóján, mindenki örömére.

A gyermekeket egész héten izgalmas 25 kérdéses quiz feladatok megoldásán munkálkodtak osztályonként. A megoldásokhoz szükségük volt az iskola épületének, udvarának ismeretére-bejárására. Igénybe vehették továbbá az iskola honlapját, az internetet és a könyvtár is segítséget nyújtott.

Vállalkozó kedvű diákok pedig versek vagy fogalmazások írásával emlékezhettek az évfordulóra.

Ehhez csatlakoztak a diákok a természettudományos tantárgyakból is, ahol plakátok formájában tekintették át az elmúlt 25 év változásait a kémia, biológia, természetismeret egyes területein.

Jubileumi hét iskolánk 25 éves újra alapítására

Október 18.-tól 22.-ig jubileumi hetet szerveztünk iskolánkban, melyet ünnepi istentiszteletek kereteztek.

A jubileumi héten iskolánk 25 éves újra alapítására, Túróczy Zoltánra névadó püspökünkre, a reformációra és az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire is emlékeztünk.

A hét első napján tartottuk a reformációi ünnepi istentiszteletet, melyen Kocsisné Sárossy Emőke igazgató asszony ünnepi beszéddel nyitotta meg a hetet. Koós Ádám református lelkipásztor, iskolánk egyik hitoktatója hirdette Isten Igéjét, 1Kor 3,11 alapján.

„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus”

A reformáció a protestáns felekezetek közös ünnepe, így a közös szolgálat kifejezte a felekezetek összetartozását is Krisztusban.

Zsarnainé Urbán Nóra
iskolalelkész


Ünnepi kerékpártúra

Iskolánk ebben az évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a természettudományi munkaközösség kezdeményezésére október 16-án iskolánk lelkes csapata Bácskainé Dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének oktatója vezetésével kerékpártúrán vett részt.

Cél a városkörnyéki bokortanyák és az ott élő evangélikus lakosság életébe való betekintés volt.

Teljes feltöltődést jelentett a csapat számára ez a napsütéses szombat délelőtt.

Joó Zoltánné

pedagógus

Állatok Világnapja

Iskolánkban 2021. október 8-án tartottuk meg az állatok világnapját. Ez a nap körülöttünk lévő természet, élőlények szeretetére, védelmére hívja fel figyelmünket.
A világnap alkalmából számos élménydús programban lehetett része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Engedelmességi bemutatót láthattak a Rosszcsont Kutyakiképző Iskola jóvoltából, meghallgathatták Fábián Enikő kutyakozmetikus előadását az otthoni kutya- és macskaápolásról, Dr. Bulyáki László a felelős kisállattartásról tartott előadást, de volt légpuskás lövészet és vadászkutya bemutató is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vadászkamara és Vadászszövetség jóvoltából.
A napot színesítette még interaktív kvíz, plakát készítés, kézműves foglalkozás és állati vetélkedők minden évfolyam számára.
A korábban meghirdetett pályázatok eredményhirdetésére is sort kerítettünk, természetesen idén is csodaszép kiállítást sikerült összehozni a beérkezett alkotásokból, mely most aulánkat díszíti.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Állatbarát Alapítvány nevében a rengeteg adományt, mely már el is jutott a gazdátlan kutyusok és cicusok menhelyére!

Szalay Sándor Emléknap

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ebben a tanévben is meghívta diákjainkat az évről évre megrendezésre kerülő Szalay Sándor emléknapra.
Dr. Szalay Sándor a gimnázium egykori diákja volt, Kossuth és Állami Díjas fizikus. Örömmel éltünk a lehetőséggel, hiszen itt minden alkalommal érdekes előadásokat hallhattunk, látványos kísérleteket nézhettünk. Azért is élményszerű ez, mert a meghívott előadók mellett minden alkalommal gyerekek is szerepelnek, ami példaértékű lehet a mi tanulóink számára.

Az idei témák: a hajózás fizikája, klímaváltozás és azok okai, csillagászati távolságmérések.

Sok érdekes dolgot tanultunk, jól éreztük magunkat.

Szolnoki Enikő

matematika-fizika szakos pedagógus


Idősek Világnapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Intézményünk diákjai hangszeres zeneművek bemutatásával köszöntötték az időseket az Evangélikus Nagytemplomban.

Zenei Világnap

"A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik." Kodály Zoltán
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre 1975-ben emelte, október 1-jét a ZENE VILÁGNAPJA rangjára.
Intézményünk is évek óta csatlakozott tehetséges tanítványaink hangszeres bemutatójával és az énekkar előadásával ehhez a jeles naphoz.
Evangélikus Nagytemplomunk mindig méltó otthont adott ennek a világ minden pontján megünnepelt eseménynek.
Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet és segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését.

Jutalmak a LEGO kockashop jóvoltából

A Magyar Népmese Napja alkalmából a Lego játékbolt támogatásával azok a tanulók is kaptak ajándékot, akik a legszebb rajzokat készítették, de helyezést nem értek el. A gyerekek nagyon örültek a játékoknak, köszönet érte a LEGO kockashop csapatának.

A bolt termékei ezen a honlapon tekinthető meg.

https://kockamano.hu/

A vértanúk emlékezete - Október 6.

Hagyományainkhoz híven az idén is megemlékeztünk iskolánkban az aradi vértanúkról. 

Az első órában a tanulók egy kisfilmet nézhettek meg, melyben megismerkedhettek a szomorú nap előzményeivel is. 

Ezt követően az osztályok egy szál virággal és gyertyagyújtással tisztelegtek a hős tábornokok emlékének az erre az alkalomra készített emléktábla előtt.

Kutatók éjszakája és Testünk a csoda kiállítás

Iskolánk idén is képviselte magát a már 15. éve megrendezett Kutatók Éjszakáján a Nyíregyházi Egyetemen.

Testünk a csoda című interaktív kiállításon 35 fő tanulóval vettünk részt a Váci Mihály Művelődési Központban. A gyerekek nagy örömmel, érdeklődéssel vetették bele magukat az eszközök kipróbálásába.

Erdők hete - „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!”

Osztályunk sikeresen teljesítette a Nyírerdő Zrt. és a Pál Miklós Erdei Iskola által meghirdetett 1100 méter hosszúságú erdei túrát. Sok tanulási és megfigyelési lehetőséget nyújtott számunkra a friss erdei levegőn tett kirándulás. Tudásunkról és ügyességünkről is számot adhattunk az egyes állomásokon, ahol erdészek tartották bemutató előadásaikat és foglalkozásaikat. Az erdei környezetben elhelyezett öt állomáson ismerkedhettünk meg a fakitermelés folyamatának lépéseivel. Végig követhettük a fák útját a megjelöléstől, a kitermelés és szállítás utáni felhasználásukig. A makk ültetéssel arról is gondoskodtunk, hogy az erdő újra éledjen a fakitermelést követően. A 2021-es év fáján elhelyeztük iskolánk levélnyomatát is. Túránk végén sok új és érdekes ismerettel gazdagodva mondtunk egyelőre búcsút a Sóstói erdőnek. Hamarosan visszatérünk és megnézzük, hogy növekednek-e az általunk elültetett kis csemeték.

2. a osztály és Frankné Somogyi Zsuzsanna osztályfőnök

Teremtés hete

Hazánkban 13 éve ünnepeljük a Teremtés hetét, melyhez az idei évtől iskolánk is csatlakozott. Egyre fontosabb felhívni a környezetünkben élők figyelmét arra, hogy éljünk környezettudatosan, óvjuk a teremtett világ szépségét és törekedjünk a nevelésünkben is átadni a következő generációnak mindazt az értéket, amit a teremtésben kaptunk.

Idén Szeptember 26. - Október 03. közötti hét során szervezett teremtésre irányuló lelki alkalmakkal, tulipánhagyma ültetéssel és rajz kiállítással készültek iskolánk diákjai és az óvodánkba járó kisgyermekek pedagógusaik vezetésével. A gyermekek kezei közül szebbnél szebb alkotások kerültek ki, melynek szakmai vezetője Eklerné Vass Mária tanárnő volt. A természettudományos tantárgyak képviseletében Farkasné Nagy Ibolya tanárnő vezetésével is készültek olyan alkotások, melyek gondolkodásra indítják az embert a természet megóvása, védelme érdekében. Az intézmény óvodájában minden kicsi gyermek kapott egy tulipán hagymát, melyet közösen magas ágyásokba ültettünk. Várjuk, hogy tavasszal gyönyörködhessünk majd a csodában. Lám, milyen fenséges, hogy az elültetett mag és hagyma életre kell és teremni fog. Mindegyik mag és minden hagyma a neki megfelelő módon, a belé kódolt információnak megfelelően.

Ilyen csodálatos Isten teremtett világa! Legyünk mi magunk is a helyünkön benne, gondoskodva mindarról, ami a mi saját felelősségünk!

Zsarnainé Urbán Nóra

iskolalelkész

Magyar Népmese Napja iskolánkban

Iskolánk közös meséléssel, rajzpályázattal és mesebeli hétpróba vetélkedővel ünnepelte a nagy magyar meseíró Benedek Elek születésnapját, a Magyar Népmese Napját.

Rajzpályázatunk támogatói:

Renomé Print Kft.

ANIMO Villamossági Kis és Nagykereskedés

Riport a tanévkezdésről a Városi Televízióban

A Nyíregyházi Televízió forgatott intézményünkben és a tanévkezdésről beszélgetett intézményünk vezetőjével, Kocsisné Sárossy Emőkével. 

A teljes riport megtekinthető a linken. 

https://www.youtube.com/watch?v=VY25LuAIE6A

"Gondoltad volna?" Múzeumpedagógiai foglalkozáson a 3. b osztály

A Sóstói Múzeumfalu EFOP-os "Gondoltad volna? - Múzeumpedagógiai foglalkozások egy kicsit másképp" elnevezésű, pályázati kereteken megvalósuló foglalkozáson vettek részt 3. b osztályos tanulóink. Nagy örömünkre ebben a tanévben még két foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, amit a szülők is nagy lelkesedéssel támogatnak.

Tanévnyitó ünnepség 2021. szeptember 01.

A 25. jubileumi tanévnyitó ünnepi istentiszteletét a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség gyönyörűen felújított Nagytemplomában tartotta Szeptember 1-én.

A jelenleg fennálló járványügyi szabályozások miatt külön-külön lett megtartva a felső és alsó tagozaton tanuló diákok ünnepi alkalma. Az első osztályokban 59 kicsiny gyermeket köszöntöttünk. Iskolánk legfiatalabb tanulóinak osztályfőnökeik és a végzős nyolcadikos diákok kötötték meg intézményünk nyakkendőjét, ezt követően pedig személyes áldásban részesültek. A Palánta Sorsfordító Alapítvány jóvoltából, minden elsős tanuló ajándékba kapta a „Gyerekek Bibliája” című kiadványt.

Az áldásra az újonnan beiratkozott tanulók és iskolánk pedagógusai is előre jöttek az Úr oltárához.

Az évindító Igei üzenet középpontjában az imádság állt. „Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Jn 16,23b – hangzott János evangéliumából Jézus szava. Legyünk mi, evangélikus iskolába járó diákok és pedagógusok imádkozó emberek és imádkozó közösség, akik megtapasztalják annak erejét!

Az Igazgatói beszédben intézményünk vezetője által mindenki megszólítottnak érezhette magát.

Örömmel hallottuk, hogy iskolánk épülete folyamatosan épül és szépül. Jelenleg a díszterem restaurálása zajlik és reménység szerint a homlokzat is megújul ezt követően.

Mind az egyházközség és mind az intézmény Igazgatója megköszönte Vargáné Szerencsi Edit tanítói, nevelői munkáját, melyet több mint négy évtizeden át hűségesen végzett a gyermekek között. 

Hittel, reménnyel és örömmel a szívünkben indultunk a 2021/2022-es tanévnek. Őrizzen bennünket a mindenható Isten és kezeink munkáját tegye maradandóvá!

Zsarnainé Urbán Nóra
iskolalelkész

További képek az alábbi linken:

https://drive.google.com/drive/folders/1toD3QSLiyJ_6dptIDprP4geuhcFdNfaA?usp=sharing

Tanévkezdő csendesnapok a Túróczyban

Ép testben ép lélek? – címmel tartottunk Augusztus 29-31. között Pedagógus Csendesnapokat immáron 3. alkalommal. 

A számunkra két éjszakára szállást adó vadászkastély a Huták szívében csodálatos környezetben található.  Mindenkinek lehetősége nyílt, ha csak egy rövid kis időre is, a tanév kezdete előtt, elcsendesedni és töltekezni, egymással beszélgetni és Isten Igéjére figyelni. A természet szépségén keresztül is megérezhettük a teremtő Isten nagyságát és fenségét. A Nyíregyházi Gyülekezet lelkészein keresztül pedig hirdettetett az evangélium üzenete. Jn 6,63 alapján azt hallottuk „a Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet” – mondja Jézus. Máshol azt olvassuk a Bibliában: „A ti testetek a Szentlélek temploma…” 1Kor 6,19 Hogy is van ez akkor? 

Kimerítő tanításokat kaptunk ezzel kapcsolatban a lelkészek szolgálatain keresztül. Bemutatkozott, és szolgált közöttünk Horváth-Hegyi Áron a gyülekezet újonnan megválasztott parókus lelkésze, Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész reggeli áhítattal, az egyházmegye esperese, Zsarnai Krisztián pedig esti áhítattal szolgált. A záró istentiszteleti alkalmat az intézmény lelkésze tartotta. Bozorády András az Emmaus Evangélikus Gyülekezet lelkésze „A covid okozta traumák lélekre gyakorolt hatása” címmel tartott előadást. 
Öröm volt, hogy a hétfői teljes napon sokan tudtak csatlakozni az intézmény óvodájából is. 

A tervezett kirándulásaink a rossz idő miatt elmaradtak, -csupán egy 4 fős lelkes csapat indult el a Sólyom-bércre a szakadó esőben - de cseppet sem bánkódtunk, mert elhatároztuk, jó lenne ide visszajönni, még esőben is gyönyörű itt minden! Csendesnapunkat a MEE Oktatási Osztálya által kiírt kulturális pályázat keretén belül elnyert támogatásából és intézményünk saját forrásából tudtuk megvalósítani. 

Reméljük, hogy nem szakad meg ez a szép hagyomány és jövőre is találkozunk, így is, ilyen formában is, kicsit kötetlenül!   
 
Zsarnainé Urbán Nóra
iskolalelkész

Nyári Erdei Iskola

A 3. a osztállyal a Real Osztálykassza segítségével eljuthattunk Márokpapiba, az erdei iskolába. Élményekben nem volt hiány! Köszönjük!
Kolosné Csesznák Orsolya 
osztályfőnök


Nyári tábor 2021 07.11-16. Pusztafalu

Intézményünkben minden évben nyári tábort szervez három lelkes pedagógus.
Szabóné Sipos Gabriella tanítónő, Szabó Károly és Novák Zsolt tanár urak vezetésével idén is Pusztafalu adott otthont a táborozóknak.
A 2021 07.11-16. tartó időszak ismét élményekben gazdag volt, tanítványaink megelégedésére.
Még az 50 km-es túrát is mindenki teljesítette.
A tábor sikerét mutatja, hogy a korábbi években végzett diákjaink is ellátogattak a táborba.Megújul intézményünk több mint 100 éves műemlék díszterme

Intézményünk komplex felújítási programba kezdett. Ennek első eleme a díszterem rekonstrukciós helyreállítása,mely az 1890-es évek végén épült. A leírások szerint nagyon díszes ünnepi alkalom volt ez Nyíregyháza város és az evangélikus egyházközség életének történetében is.

Az épületet még Alpár Ignác tervezte, ma pedig már Nyíregyháza egyik műemléke. A korszerűsítés részeként többek között megújul a külső homlokzat és beltéri munkálatokat is terveznek. A beruházást az egyház támogatja.

A termet már többször átfestették, de az eredeti festés feltárása még nem történt meg. Jelenleg restaurátor festők azon dolgoznak,hogy a lehető legszebb és legeredetibb állapotba kerüljön helyreállításra a díszterem, miközben megoldják a terem hűtési és fűtési és elektromos hálózatának korszerűsítését. A korhű mintázatok feltárása miatt arra kérünk mindenkit, hogy akinek bármilyen fényképe vagy dokumentuma van a díszteremről a korábbi évtizedekből, keresse fel iskolánkat és segítse a munkálatokat.

Az eseményről intézményünk vezetőjével Kocsisné Sárossy Emőkével készült riport a Városi Televízióban.

Az on-line oktatásról egy pedagógus szemével

A Nyíregyházi Városi Televízió interjút készített intézményünk pedagógusával. Lugosi Mónika angol-biológia-testnevelés szakos tanár mondja el véleményét az Covid vészhelyzet miatt bevezetett on-line oktatásról. A riportban szó esik a távoktatás nehézségeiről, előnyeiről, illetve a pedagógus életpályájának tapasztalatai is megjelennek.