Aktuális

Magyar Népmese Napja, a Zene és az Állatok Világnapja 1.

Elkezdődött a Magyar Népmese Napja, a Zene és az Állatok Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő programsorozatunk. 

Szeptember 28-án csütörtökön a 4. a osztály tanulói látogattak el óvodánkba, ahol meseolvasással szórakoztatták a legkisebbeket.

Szeptember 29-én pénteken alsós tanulóink az M. M. Pódium Színház és Bábszínház Benedek Elek: Jégország királya című előadását tekinthették meg iskolánk dísztermében. Eközben felsős diákjainkhoz a Kossuth Gimnázium lelkes nebulói érkeztek meseolvasásra. 

A szünetekben olyan klasszikus mesék szóltak a rádióból, mint A csillagszemű juhász.

A "Mesebeli állatok - állatos mesék" címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése sem maradhatott el, hiszen diákjaink ismét gyönyörű rajzokkal kápráztatták el a zsűrit.

1-2. osztály

Torma Zalán 1.b osztály 1. helyezés

Antal Petra 1.a osztály 2.helyezés

Tóth Réka 1.b osztály 3. helyezés

3-4. osztály

Horváth Szilveszter 4.b osztály 1. helyezés

Fábián-Leskó Adél 4.b osztály 2. helyezés

Tárbály Edina Nina 3.a osztály 3.helyezés

5-6. osztály

Molnár Nikolett 5.b osztály 1.helyezés

Sipos Fanni 6.b osztály 2.helyezés

Orsó Renáta 6.b osztály 3.helyezés

7-8. osztály

Nagy Hanna Boglárka 8.c osztály 1. helyezés

Lakatos Botond 7.a osztály 2.helyezés

Vass Zsófia 7.a osztály 3. helyezés

Tóth-Mikita Emma 7.a 

osztály különdíj

A délután folyamán pedig játékos csapatvetélkedő került megrendezésre, ahol alsósaink a mesék, a zenék és az állatok világában kalandozva mérhették össze erejüket.

Kutatók Éjszakája

Idén is részt vettünk a Kutatók Éjszaka programsorozaton a Nyíregyházi Egyetemen. A 19 fős csapattagok közt a tehetséggondozásban részt vevő tanulók is kilátogattak. A "Kesztyűbe dudálás" című fizika showban Magyar Dorka 8. b osztályos tanulónk zenéjétől villámokat szórt a Tesla tekercs. Szervező tanár Nagyné Farkas Ibolya, kísérőtanár Éles Viktória és Nagyné Farkas Ibolya

A Papírgyűjtés eredményei

Gratulálunk minden lelkes osztálynak!

Köszönjük a szülők és a Diákönkormányzat lelkes munkáját!

Tájékoztató szülői értekezlet

Idén is megrendezésre került tájékoztató szülői értekezletünk a leendő elsős szülőknek és gyermekeiknek, melynek megújult dísztermünk szolgált helyszínül. Bemutatkoztak a leendő elsős tanító nénik, iskolánk tanulói pedig műsort adva mutatták be magyar-angol két tanítási nyelvű és matematika orientált arculatainkat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 2. a és 2. b osztály tanulóinak, valamint iskolánk énekkarának a színvonalas műsorért!

"Evangélikus értékek, versenyképes tudás"

Pampuch Zoltán Igazgató Úr a SZON vendége volt.

Az elkészült Podcast ezen a linken érhető el.

https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2023/09/evangelikus-ertekek-versenykepes-tudas?fbclid=IwAR1wOnPhwua8znYjz4314VllFzAdC8Rtko7g1GUF2YGytACwtKWTvOedtTc

A riportban szó esett intézményünk jelenlegi helyzetéről, a jövő terveiről és a közelgő ISKOLÁBA HIVOGATÓ programunkról is, melyre szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt 2023. szeptember 27-én 17:00 órától.


Látogatás a Petőfi múzeumbusz kiállításán

Intézményünk 6.a és a 7.a osztályos tanulói a Petőfi Irodalmi Múzeum, Petőfi Sándor-emlékév alkalmával kiépített múzeumbuszán ismerkedhettek meg Petőfi Sándor életművével.
A kiállítás gerincét.10 emblematikus gyűjteményi tárgy fizikai megjelenítése képezi. A tárgyak az alkotó életét meghatározó “keresztutakat”, kapcsolatokat idézik meg elindulva a nyilvánosság előtt megmutatkozó költő első nyilvános arcképétől az 1847-ben kiadott Petőfi összes költeményét tartalmazó kötetéig.
A gyerekek az interaktív kiállításon jól érezték magukat, sok új információval gazdagodtak. 
Köszönet a szervezésért a Társadalomtudományi munkaközösségnek.


Tehetséggondozás a 4. a osztályban

A tehetséggondozás keretében, a 4. a osztályban elkészültek és bemutatásra kerültek a nyári kötelező olvasmányok projektjei.

A könyvek elolvasása után a szünetben színes olvasónaplót készítettek a gyerekek. A projekt feladat az iskola első heteiben, azzal zárult, hogy bemutatták a kreatív, ötletes és szépen kidolgozott alkotásaikat: maketteket, társasjátékokat, memóriakártyákat, plakátokat, újságokat, képregényeket, puzzle-ket.

Köszönet az ötletért, a projektek koordinálásáért és az összeállításért Frankné Somogyi Zsuzsanna tanárnőnek.
Rajzpályázat

Túra a Lego Manufacturing Kft- be és - ben

Izgalmas kerékpártúra láncszereléssel. Szuper gyárlátogatás, esőfutam hazafelé. Mindenki jól érezte magát.

Túróczy 6.a

Mosolytáska

Papírgyűjtés

Joó Zoltánné Julcsi néni búcsúztatása

Akit örökre a szívünkbe zártuk és mindig visszavárjuk szeretettel.

Joó Zoltánné a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és ének-zene szakos tanárként szerezte diplomáját 1982-ben. Első munkahelye pedagógusként az ibrányi zenetagozatos általános iskola volt, ahol magyar nyelv és irodalmat, ének-zenét tanított felső tagozaton, néhány órában alsó tagozaton is.

1984-től a nyíregyházi 5. Számú Általános Iskolában tanította mindkét szakját egészen annak megszüntetéséig, majd a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség által 1996-ban alapított Evangélikus Általános Iskolában folytatta munkáját.

Kezdetektől élen járt az evangélikus keresztyén szellemiség megerősítésében, melyet osztályfőnökként, nevelési munkaközösség vezetőként és igazgatótanács tagként is hitelesen képviselt.

Kiemelkedő osztályfőnöki tevékenysége, a szülőkkel és tanulókkal kialakított szeretetteljes kapcsolata egyik biztos eleme volt az iskola megtartó erejének. Különös érzékenységgel, nyitottsággal fordult a nehezebb sorsú, hátrányosabb helyzetű gyermekek felé. Ezt a személyesebb törődést, odafigyelést a szülők és a tanulók ragaszkodása is kifejezte. Szinte minden évben meghívták a régi diákok, osztálytalálkozókra.

Optimista hozzáállásával, derűs, kiegyensúlyozott természetével kollégáinak is erőt adott az iskola újra megalakulásának legnehezebb időszakaiban is. Bölcsességét, szociális érzékenységét, kiállását másokért, érdeklődését mások iránt, kollégái is nagyra értékelték.

Az ének-zene tantárgyban sikeresen vezette be az evangélikus egyházi énekek oktatását, a zenei műveltség kiteljesedését különböző zenei programok megszervezésével segítette.

Nevelési munkaközösség vezetőként osztályfőnöki tanmeneteket dolgozott ki, pályaorientációs programokat szervezett, tudásának megosztására törekedett, a még hatékonyabb tantestület munka érdekében. Az intézményi Házirend és Pedagógiai program nevelési részének fő kidolgozója és megvalósításának folyamatos gondozója volt.

Az intézmény kompetenciafejlesztői programjában a tanulás eredményességének kimutatására tanulói és szülői mérőeszközöket fejlesztett ki.

Kocsisné Sárossy Emőke Igazgató Asszony búcsúztatása

Akire nagyon büszkék vagyunk és mindig visszavárjuk szeretettel. 
Búcsúzó Intézményvezető Asszonyunknak köszönjük áldozatos munkáját. 
Kocsisné Sárossy Emőke a nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanító szakán 1983-ban szerezte meg az általános iskolai tanító - népművelő speciális szakkollégium végzettséget adó diplomáját. 
Tanítói pályáját 1983-ban a 6. számú, majd Báthori István Általános Iskolában kezdte. Alsó tagozatos tanítóként osztályfőnöki és munkaközösségvezetői feladatokat is ellátott. Később pedagógia szakon középiskolai tanári végzettséget szerzett. 
Az iskolai munkája mellett 1992-től 1999-ig a Megyei Pedagógiai Intézet, és Továbbképző Központ alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom megyei szaktanácsadó, később vezető szaktanácsadója.
1999-ben az Evangélikus Általános Iskolában folytatta pályáját. Az iskola igazgatóhelyetteseként fontos feladata volt a két elődiskola programjának harmonizációja, az egyesülés folyamatának segítése.
2000-től országos közoktatási szakértői tevékenységet is folytatott. 
2006 szeptemberétől átvette a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola irányítását.
Vezetése alatt emelkedett az iskolában a tanulólétszám, megerősödött a keresztyén szemlélet és nevelési gyakorlat. 
Céltudatos munkája, következetessége és embersége révén a nevelőtestület és a diákok körében is közkedvelt tanáregyéniséggé, kiváló vezetővé vált. Mindig a tanulók, a gyermek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Vezetőként, tanárként a hozzá fordulók gondjaira, bajaira mindig talált megoldást. A fiatalabb kollégákat nagy türelemmel segítette.
A pályázati lehetőségeket kihasználva folyamatosan újította, korszerűsítette az iskola épületét. A felújítások során egy, a kor igényeinek megfelelő tanulói környezetet sikerült kialakítania. (természettudományos szaktanterem, nyelvi stúdió, informatika szaktantermek)
Utolsó vezetői ciklusában, kezdeményezésére intézményünk Akkreditál Tehetségponttá vált.
Életpályáját hivatástudat, gyermek- és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség jellemezte. 
Valamennyi dolgozó nevében szeretettel búcsúzunk és pihentető nyugdíjas éveket kívánunk.


Tanévkezdés 2023-2024

2023. augusztus 21-én elkezdődtek a a 2023-2024-es tanév előkészítő munkálatai.A tanévnyitó értekezlet és az adminisztrációs munkák elvégzése után, szívszorító búcsúzáson vettünk részt.

Intézményünk két ikonikus pedagógusától köszöntünk el, akik meghatározó alakjai voltak az Evangélikus Iskola 1996. évi újjászervezésének. Ettől az évtől kezdve, az Evangélikus Általános Iskola tanáraiként folytatták az addig megszokott magas szintű pedagógiai és szakmai munkájukat nyugdíjba vonulásukig, a gyerekek és a szülők örömére.

Kocsisné Sárossy Emőke Intézményvezető Asszonyt és Joó Zoltánné pedagógust búcsúztattuk a tantestület nevében ajándékkal, pedagógus emlékéremmel és kötelezően megvalósítandó bakancslistával.

Jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk valamennyi dolgozó nevében.

Folytatás következik.

Tanévnyitó