Igazgatói köszöntő

Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. / Jel 21,6c /

Tisztelt Olvasó! Kedves érdeklődő! Örülök, hogy ha akár céltudatosan, akár véletlenszerűen olvassa honlapunkat, mert így lehetőségem nyílik személyes érdeklődőként köszönteni Önt, tovább invitálva intézményünk jobb megismerésére, a közzétett tartalmak további olvasgatására. Iskolánk keresztyén elveken nyugvó helyi evangélikus gyülekezeti fenntartású iskolaként és óvodaként működik Nyíregyházán. A város lakói büszkén vallják evangélikus gyökereiket. Iskolánk működése máig ható bizonyítéka a város és az azt alapító evangélikus családok szorosan összekapcsolódó életének, fejlődéstörténetének, az evangélikus gyülekezet erősségének.

A magyar építészet egyik legtermékenyebb építésze, Alpár Ignác tervezte a kb. 500 tanulót befogadó gyönyörű műemlék főépületet, ami 1892-ben központi elemi iskolaként nyitotta meg kapuit. 2001-ben került vissza a helyi gyülekezet birtokába. Az államtól való átvétel után mára sikerült a leromlott állagú, több mint százéves épületet modernizálni, a berendezéseket felújítani, korszerű technológiával felszerelni.

Háromtól- tizennégy éves korig oktatunk, nevelünk gyermekeket és tanulókat, szeretetben, sok-sok odafigyeléssel és törődéssel. A két intézményegység szorosan együttműködik, az óvodások a közös programnak köszönhetően szinte belenőnek az iskolai életbe.

Saját evangélikus keresztyéni nevelési filozófiánk következetes érvényesítése mellett fő erősségünk a modern és korszerű ismertátadás, amelyek hozzásegítik tanulóinkat a teremtett világ minél alaposabb megismerésére, a környezetükben bekövetkezett változások jobb megértésére.

Ennek érdekében a korszak új és újabb kihívásait megismerve igyekszünk a tanulóinkban tartós tudást és biztos készségeket kialakítani. Az ismereteknek és kompetenciáknak folyamatos erősítését, megmaradását a tantárgyi programokkal, tanórán kívüli tevékenységekkel segítjük. Eszköze a magas óraszámú angol két tanítási nyelvű oktatás, a matematika és számítástechnika tehetséggondozás, az alapok biztos elsajátíttatása tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekkel. Gondozzuk szakmai hozzáértéssel a sajátos nevelési igényű tanulókat, tanulmányaikban gyengébben haladókat.

Ezek mellett azonban még annyira fontos, ha nem fontosabb, a családias légkör, a kiegyensúlyozott személyiségnevelés, lelki életünk gazdagsága mindkét intézményegységünkben.

És most kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, azon belül is egyházi gyökereinkhez. Tudatos névválasztásnak köszönhetően hordozzuk nevünkben Túróczy Zoltán nevét, amit a fenntartó gyülekezet tartott fontosnak adni számunkra. Az evangélikus püspök, aki Nyíregyházán a XX. század 30-as, 40-es éveiben a helyi egyházközség lelkésze, majd az egyházkerület püspöke volt, nehéz korszakban, a háborús években képviselte az evangélium örök igazságát. A püspök személyes életútja, kitartása, Isten iránti hűsége, és hitbéli elkötelezettsége példaértékű tanulóifjúságunk és pedagógusközösségünk előtt.

Erős vár a mi Istenünk! Kocsisné Sárossy Emőke
igazgató