Óvodánk története

Az óvodai intézményegység 2009. szeptemberében nyitotta meg kapuját Nyíregyházán a Luther tér 14. szám alatt, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség fenntartásával, az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény szervezeti formájában.

Az óvodai intézményegység családias, otthonos környezetben nyílt meg, és nevelési programunk megvalósítása során fontos célunk volt, hogy magas szakmai színvonalon valósuljanak meg vállalt feladataink, és változatos, tartalmas programokat szerveztünk a gyermekek, szülők számára. Mindig törekedtünk arra, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk az iskolával és így sok közös rendezvény, közös ünnep és kirándulás valósult meg. Az evangélikus egyházzal és a gyülekezettel sok örömteli alkalmon vettünk részt. Óvodásaink számos ünnepen énekes-verses műsorral szolgáltak templomainkban, gyülekezeteknél, ifjúsági és nyugdíjas rendezvényeken. A gyermekek hitéletre való nevelése szervezett hittanfoglalkozásokon és a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan valósul meg. A gyermekek szeretnek óvodánkba járni és a szülők is elégedettek az itt folyó nevelő munkával. Folyamatosan sokan kerestek fel bennünket és jelezték számunkra, hogy szeretnék, ha gyermekük óvodánkba járna. Sajnos hely hiányában sok szülőt el kellett utasítanunk. Ez a nagy igény indította egyházközségünket arra, hogy pályázatot nyújtson be óvodabővítésre, ami 2012-ben sikeres lett. Az új óvoda épületében három csoportszoba, tornaterem, logopédiai szoba, egyéni fejlesztő szoba és tágas korszerű feltételek adottak a gyermekek testi, lelki, értelmi neveléséhez. Hálásak vagyunk Urunknak, Istenünknek, aki megadta nekünk a sikert és a növekedést, és erőt adott mindannyiunk számára a feladatok elvégzéséhez.

1.1. Az óvoda tárgyi infrastrukturális feltételrendszerének változásai

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2010-ben óvodabővítésre nyújtott be pályázatot, (ÉAOP 4.1.11,) amely sikeres lett, így 100 millió Ft EU-s támogatásból, közel 50 millió Ft Országos Egyház által nyújtott önerőből, továbbá a fenntartó is közel 20 millió Ft-ot tett hozzá az új óvoda felépítéséhez. A szükséges intézkedéseket követően 2012. januárjában megkezdődött a Szent István utcán lévő régi Luther Márton Kollégium épületének bontása, majd az új épület kivitelezése.

Az óvoda épülete egy emeletes, modern, korszerű technológiával épült, az épületben alkalmazták az energiatakarékos és biztonságtechnikai eljárásokat. Az épület teljes körűen akadálymentesített, korszerű lift segíti a mozgáskorlátozottak emeletre jutását. Az épületben három csoportszobát alakítottak ki a szükséges gyermekmosdóval, öltözőkkel, egyéni fejlesztő szobával. A tornaszoba és a tornaszertár jó feltételeket biztosít a mindennapos tornához, a testneveléshez és egyéb szervezett foglalkozásokhoz. A helyiségekben parketta, a közlekedőkben, mosdókban járólap burkolat van, amely esztétikus kivitelű. Az óvoda bútorait főleg Németországi kapcsolatok segítségével, adományokból biztosítottuk. Az épületben korszerű tálalókonyha van, a gyermekek étkeztetését a Luther Márton Kollégium konyhájával kötött szerződéssel biztosítjuk. Az ételek nagyon jó minőségűek és mennyisége is nagyon kedvező.

Az óvoda udvarán térburkolattal alakították ki a parkolókat, a közlekedési pályát a gyermekek által használt udvarrészeket pedig közös erővel füvesítettük, kialakítottuk a veteményes és virágoskerteket. Az általunk telepített epreskertből minden évben sok gyümölcsöt szüretelünk. A növényzet telepítését vállalkozói segítséggel végeztük. Az udvari játékeszközök változatosak, színesek, a kombinált mászóka és csúszda alatt ütéscsillapító gumilapokat helyeztünk el, a sikeres LEGO pályázatunk eredményeképpen.

Szakmai eszközök: Játékeszközeink, fejlesztőjátékaink nagyrészt újak és folyamatosan bővítjük, fejlesztjük a mozgásfejlesztő eszközeinket (mozgáskotta, bobo-car, futball eszközök, egyensúlyozó eszközök, kéziszerek, labdák, udvari mozgásfejlesztő eszközök).

Az óvodának rendelkezni kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek. Biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. A kombinált mászóka alatt ütéscsillapító gumilapok védik a gyermekeket, melyet a LEGO pályázatán nyertünk. Lehetővé tettük mozgás és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, anyagokkal vettük körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon, de a gyermekek biztonságára ügyelve helyeztük el. Az új óvodai épület megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak és lehetőséget teremt a szülők fogadására.

történetünk

Óvodánk jó hírének köszönhetően egyre több szülő jelezte igényét, hogy óvodánkba szeretné íratni gyermekét. Sajnos a megüresedő férőhelyekre (az iskolába távozó gyermekek száma) tudtunk csak felvenni új gyermekeket, a jelentkezők száma pedig minden évben többszörös. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma a nagy igények figyelembe vételével úgy döntött, hogy a Luther téri óvodai épületrészt újból megnyithatjuk. A szükséges engedélyeztetési eljárás után 2014. szeptemberében kisebb átalakítások és berendezések után ismét megnyitott egy csoport, a Mustármag csoport. Ez a Mustármag csoport a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség épületének felújítása miatt átszervezésre kerül 2018. szeptemberétől.

1.2. Szakmai, személyi feltételek

Létszám alakulása: Az új épületben három csoportba 85 férőhelyre vehető fel gyermek. A vegyes életkorú osztatlan óvodai csoportokba jelenleg 28 gyermek jár.

Minden csoporthoz biztosítjuk a személyi feltételeket: két óvodapedagógust és egy dajkát, akik az elfogadott Helyi Pedagógiai program szerint, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban valósítják meg a feladatokat, figyelembe véve a fenntartó egyház elvárásait.

Alapvetőnek tartjuk, hogy a szülők érezzék, minden dolgozó a gyermekekért tevékenykedik, akikben a szülők partnert és támaszt találnak. Ugyanakkor a pedagógus is támaszkodik a szülők segítségére, kéréseivel a gyermek fejlődése érdekében fordul hozzájuk, hiszen a cél közös: a gyerekek nyugodt, vidám, szeretetteljes kiegyensúlyozott élete, fejlődésének elősegítése!

Óvodákban a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 1 fő karbantartó, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő konyhai dolgozó. Továbbá szakképzett közfoglalkoztatott dolgozók is segítik a gyermekek ellátását.

A dolgozók munkájának értékelése

Az óvoda rendszeresen méri és értékeli folyamatait. A dolgozók munkájának értékelésére nagy hangsúlyt helyezünk. A rendszeres szakmai munka belső ellenőrzésével a pedagógiai program megvalósulását segítjük. 2015 szeptemberétől az intézményi önértékelési program bevezetése és működtetése valósul meg, melynek célja, hogy az intézmény tevékenységeit és eredményeit teljes körűen az adott önértékelési modell alapján értékelje. Azt vizsgálja, hogy az óvodák számára meghatározott területeken a fenntartó által jóváhagyott munkatervek alapján a saját munkatervében kitűzött rövid-, és középtávú céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.

Eddig elért eredmények, amire támaszkodhatunk:nyugodt, tevékeny, fejlesztő óvodai légkör,

Épületben történt újabb változások

Nagy örömünkre –Istennek legyen hála- a Magyaroszági Evangélikus Egyházhoz benyújtott sikeres beruházási pályázatunk eredményeképpen, megvalósulhatott az épület átalakítása, tetőterének beépítése annak érdekében, hogy a 4. Mustármag csoportot is el tudjuk helyezni. Az első ütemben, (2019.augusztus 31.) a földszinten a tornaszobát és tornaszertárat átalakították át a 4. csoportszobává, gyermekmosdóvá. Az emeleti dolgozói helységek egybenyitásával kialakították az új tornaszobát, mosdót, orvosi szobát, takarító szertárat, és egy kis teakonyha is elkészült. Ez új tiszta, biztonságos környezetet teremtett és az új tornaszoba és a kiválóan felszerelt tornaszertár folyamatos mozgásfejlesztést biztosít az év minden időszakában gyermekeink számára.

Az óvoda tetőterének beépítése, kialakítása a II. ütemben valósult meg, a szerződés szerint 2020.február 28-ig Ott alakították ki az irodákat, fejlesztő szobát, közösségi teret. A teljes projekt 2020. június 30-al zárult le, majd a működési engedélyeztetési eljárás és az óvoda alapító okiratának módosítása után 2020.szeptemberétől tudtuk elhelyezni a Közép utcai épületben az ideiglenesen a Vécsey közben működött Mustármag csoportunkat.

2020. december 18-án a földszinti Mustármag csoport öltözőjét gipszkarton fal beépítésével tettük zártabbá, biztonságosabbá. Ennek költségeit saját forrásból biztosítottuk.

udvar

Az óvodaudvar nyáron, a nagy fák árnyékában kellemes környezetet nyújt a játékra. A veteményeskertben paradicsom, paprika, saláta, sóska terem, melyet a gyerekek is örömmel locsolnak. A fűszerkertünkben lévő citromfűből, mentából limonádét készítünk.
Óvodánkban kiemelt feladat a környezettudatos magatartásformák alakítása, a gyerekek és a családok szemléletének formálása amely elsősorban a teremtett világ szeretetére irányul. Minden nap arra nevelünk, hogy óvjuk, védjük, gondozzuk a természeti környezetünket! Szülői adományból 2021. októberében kis fákat ültettünk óvodánk kertjébe: almafát, körtefát, szilvafát, barackfát amelyek 2022. szeptemberében már termést is hoztak mindannyiunk örömére!

fa1
fa2
fa3
fa4
fa5
fa6

Továbbá 2022.nyarán a Magyarországi Evangélikus Egyház eszközfejlesztési pályázat támogatásával udvari- kerti zuhanyzót alakítottunk ki, amely a nyári nagy melegben felüdülést nyújtott a gyermekek számára. Kovácsné Mráz Ágnes
óvodai intézményegység vezető