Tanári kar

VEZETŐSÉG

Kocsisné Sárossy Emőke

INTÉZMÉNYVEZETŐ
tanító,
népművelő
speciális szakkollégium középiskolai tanár
közoktatás vezetői szakvizsga
MESTERPEDAGÓGUS
szakértő

Kocsis Zsolt

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
HELYETTES 
FELSŐ TAGOZAT
történelem - 
ének - zene
szakos tanár középiskolai tanár
közoktatás vezetői szakvizsga
MESTERPEDAGÓGUS
szakértő


Opre Gabriella

INTÉZMÉNYVEZETŐ
HELYETTES 
ALSÓ TAGOZAT
tanító
testnevelés 
speciális szakkollégium

Horváth-Hegyi Áron

ISKOLALELKÉSZ
teológus - lelkész

Zsarnai Krisztián

ISKOLALELKÉSZ
teológus - lelkész

Zsarnainé Urbán Nóra

ISKOLALELKÉSZ
teológus - lelkész

TANÁRI KAR

Benke Eszter

tanító
angol
műveltségterület
angol idegen nyelv
szakos tanár
középiskolai tanár

Bogdány Lajos

földrajz - testnevelés
szakos tanár középiskolai tanár

Csengeryné Simkó Erika

tanító
matematika - francia 
szakos tanár

Cserbán Tünde

tanító
ének - zene 
speciális szakkollégium
közoktatás vezetői szakvizsga
mentortanári szakvizsga

Dancs Zsuzsanna

Dancs Zsuzsanna
angol - számítástechnika
szakos tanár

Éles Viktória

matematika - 
ének - zene - informatika
szakos tanár középiskolai tanár
közoktatás vezetői szakvizsga 
MESTERPEDAGÓGUS
mesterprogrammal

Fosztó Tímea

tanító
ember és társadalom műveltségterület 
evangélikus vallástanár
kollégiumi nevelőtanár középiskolai tanár

Frankné Somogyi Zsuzsanna

tanító
dráma tanár
differenciáló, 
fejlesztő pedagógiai
szakvizsga
MESTERPEDAGÓGUS
szakértő


Gyöngyösi Lívia

angol idegennyelv -
történelem 
szakos tanár


György Gizella

tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségterület


Joó Zoltánné

magyar nyelv és irodalom
ének-zene 
szakos tanár
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
FELSŐ TAGOZAT 
IGAZGATÓTANÁCS TAG


Kandaláné Nádasi Éva

tanító
     rajz      
speciális szakkollégium
IGAZGATÓTANÁCS TAG


Kaszásné Somosi Gabriella

tanító
rajz 
speciális szakkollégium


Kertész Noémi

tanító
ember és társadalom
műveltségterület
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
1 - 2. ÉVFOLYAM


Kocsisné Gacsó Irén

történelem - népművelés
szakos tanár
könyvtárpedagógiai tanár
középiskolai tanár


Kolosné Csesznák Orsolya

tanító
angol műveltségterület
fejlesztő pedagógus
közoktatás vezetői szakvizsga


Krisztyián Tiborné

földrajz - testnevelés
szakos tanár


Kurunczi Marianna

magyar nyelv és irodalom
angol idegen nyelv 
szakos tanár
középiskolai tanár
ANGOL NYELVI LEKTOR


Lugosi Mónika

angol idegen nyelv
biológia - testnevelés
szakos tanár
középiskolai tanár
közoktatásvezetői szakvizsga 
MESTERPEDAGÓGUS
szakértő


Nagyné Farkas Ibolya

biológia - kémia 
szakos tanár
középiskolai tanár


Novák Zsolt

történelem - német 
szakos tanár


Ráduly Rita

földrajz - környezettan
szakos tanár
középiskolai tanár
fejlesztőpedagógus
preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
szakvizsga


Sántha Dóra

általános iskolai 
magyartanár
rajz és vizuális kultúra
tanár
középiskolai tanár


Sebestyén Éva

tanító
ember és társadalomismeret 
műveltségterület


Soós Barbara

tanító
magyar nyelv és irodalom
műveltségterület
gyakornok


Szabó Károly

matematika - technika
számítástechnika - fizika
szakos tanár
DÖK VEZETŐ


Szabóné Sipos Gabriella

tanító
könyvtár 
speciális szakkollégium
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
3 - 4. ÉVFOLYAM


Szerdi Zsófia

tanító
angol műveltségterület


Székely Adrienn

tanító
ember és társadalomismeret 
műveltségterület
pedagógia tanár
középiskolai tanár


Szolnoki Enikő

matematika - fizika 
szakos tanár
középiskolai tanár
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
TERMÉSZETTUDOMÁNY


Szőcs Edit

tanító
angol nyelv és irodalom szakos tanár
középiskolai tanár


Szűcsné Veress Katalin

angol idegennyelv 
szakos tanár 
középiskolai tanár
tehetségfejlesztő szakvizsga
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
IDEGEN NYELV


Urbán Miklósné

tanító
ének - zene 
speciális szakkollégium


OKTATÓK ÉS SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Koós Ádám

Református lelkipásztor

László Krisztián

Római katolikus hitoktató
teológiai MSC
pedagógia BSC
mentálhigiéné szakirány

Szender Adrienn

Görög katolikus hittanár
nevelőtanár MSC
magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár

Takács-Dankó Kitti

tanító
pedagógiai
asszisztens

Kerezsiné István Orsolya

szociális segítő
okleveles szociális munkás