A kéttannyelvű oktatásról

A kéttannyelvű oktatás megjelenése Magyarországon az elmúlt századra tehető. Már akkor felismerték a nyelvtanulás jelentőségét és hatékony megoldásként vezették be néhány iskolába ezt a rendszert.
Intézményünkben 10 éve oktatjuk ezzel a módszerrel angol nyelvre diákjainkat igen hatékonyan.
A mindennap megjelenő nyelvi órák megteremtik az élő idegen nyelv, rendszeres használatát, mely a használható nyelvtudás alapja.

Alsó tagozatban ezek az órák más tantárgyak idegen nyelven történő oktatásával egészülnek ki, melyek még életszerűbbé teszik az oktatást az életkori sajátosságoknak megfelelően. A rajz, a technika és ének tantárgyak angol nyelven történő oktatása játékossá, élményszerűvé teszik a nyelvhasználatot.

Negyedik évfolyamon ezek a tantárgyak kiegészülnek a környezetismeret tantárgy angol nyelven történő oktatásával, ahol a gyerekekhez közel álló témákkal vezetjük be tanítványainkat a magasabb szintű nyelvhasználat elsajátításába.

Felső tagozaton a célnyelvi civilizáció, a természetismeret, a biológia, a számítástechnika és a testnevelés tantárgyak idegen nyelven történő oktatásával tesszük változatosabbá a képzést.

Az általános iskola befejezése előtt felkészítjük tanulóinkat a középfokú nyelvvizsgára, megteremtve ezzel a sikeres nyelvvizsga lehetőségét.
Minden évben, a sikeres tanítványok közül kikerülnek felsőfokú nyelvvizsgázó tanulók is.

Összességében arra törekszünk, hogy tanítványaink használható nyelvtudással távozzanak intézményünkből, mely megteremti a felsőfokú intézményekbe történő sikeres felvételi lehetőségét. Valamint a munka világában is nagyobb sikereket érjenek el tanulóink kommunikatív nyelvtudássukkal.