A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
A panaszos szóbeli bejelentését a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a 06/30 1010-089-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban és helyszínen jogosult megtenni.
A panaszos írásbeli bejelentését a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által üzemeltetett, www.panaszod.hu internetes holnapon elhelyezett, panaszbejelentések benyújtása érdekében rendszeresített felületen keresztül jogosult megtenni, az alábbi linken: https://www.panaszod.hu/panaszbejelentes/