Láthatóan evangélikus; Hitoktatás

Intézményünkben felekezeti hitoktatás heti 2 hittanórában. A gyermekek keresztsége szerint, illetve szülői kérelem alapján vesznek részt evangélikus, református, görög katolikus vagy római katolikus hitoktatáson tanulóink. A nem megkeresztelt gyerekek, vagy egyéb felekezethez tartozók evangélikus hitoktatásban részesülnek.

Minden hetet reggeli áhítattal kezdünk az evangélikus nagytemplomban, téli időszakban az alsó és felső tagozaton tanulóknak külön-külön tartjuk meg ezeket a lelki alkalmakat az iskola dísztermében.

A tanév mindkét félévében csendesnapot szervezünk a diákoknak lelki programokkal, vendégekkel, keresztény hangversennyel, kézműves foglalkozásokkal és egyéb színes tevékenységekkel.

A tanév folyamán keresztény ünnepeink alkalmával a tanév rendjébe építve közösen istentiszteleten veszünk részt. Minden családot meghívunk a gyülekezeti, vasárnapi istentiszteletekre.

Keresztény értékeink továbbadása a jövő nemzedékének nagy kihívás és megtisztelő feladat. Köszönjük mindazoknak a bizalmát, akik reánk bízzák gyermekeik oktatását és nevelését. Isten előtt megállva, imádságos lélekkel, alázattal, szeretettel és türelemmel igyekszünk helytállni és e nemes célt szolgálni.