Hitoktatás

Csendesnap 2023. október 20.

Október 20-án, pénteken tanulói csendesnap került megrendezésre iskolánkban. Alsó tagozatos tanulóink Kertészné Iványi Ágnes VISZ (Vasárnapi Iskola Szövetség) munkatárs előadását hallgatták figyelemmel a díszteremben. Ági néni a Lukács evangélista által is megírt Ötezer ember megvendégelésének történetén keresztül mutatta be a gyermekek számára, hogy milyen nagy, csodákra képes és hatalmas az Isten, ahogyan a 86. Zsoltár 10. verse is írja. A kézműves foglalkozás alkotásai emlékeztetik a gyerekeket arra, hogy a Teremtő mennyire kicsi, semminek tűnő dologból is nagyot tud létrehozni.

Felső tagozatos tanulóink külsős helyszínekre látogattak el, mint a 8. c osztály, akik az Evangelikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Hajlektalanok Otthonában jártak. Iskolánk szüleink jóvoltából adományokkat vittek az ott élő rászorulók részére.

Az 5. a és 5. b osztály az Emmaus Evangélikus Szeretetotthonba látogatott. A köszöntés után kutyás bemutatót láthattak a gyerekek, majd az otthon dolgozói megvendégelték a diákokat egy finom pudinggal. A látogatás végén közös énekléssel és beszélgetéssel zárták a látogatást. A kisdiákok nagyon aktívak voltak és szívesen osztották meg pozitív élményeiket az idősekkel kapcsolatban.

A Nyíregyházi Egyetemen működő Evangélikus Roma Szakkollégiumot látogatta meg A 8. b osztály a Nyíregyházi Egyetemen működő Evangélikus Roma Szakkollégiumot látogatta meg csendesnapon. Az egyetem és a kollégium életéről Molnár Erzsébet a kollégium Igazgató Asszonya (Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház lelkész) beszélt. Később a gyerekek körbe sétáltak az egyetem területén és betekintést nyerhettek a különböző karok munkáiba.

Istentisztelet látogatási rend a 2023/2024-es tanévben

Láthatóan evangélikus hitoktatás

Intézményünkben felekezeti hitoktatás heti 2 hittanórában. A gyermekek keresztsége szerint, illetve szülői kérelem alapján vesznek részt evangélikus, református, görög katolikus vagy római katolikus hitoktatáson tanulóink. A nem megkeresztelt gyerekek, vagy egyéb felekezethez tartozók evangélikus hitoktatásban részesülnek.

Minden hetet reggeli áhítattal kezdünk az evangélikus nagytemplomban, téli időszakban az alsó és felső tagozaton tanulóknak külön-külön tartjuk meg ezeket a lelki alkalmakat az iskola dísztermében.

A tanév mindkét félévében csendesnapot szervezünk a diákoknak lelki programokkal, vendégekkel, keresztény hangversennyel, kézműves foglalkozásokkal és egyéb színes tevékenységekkel.

A tanév folyamán keresztény ünnepeink alkalmával a tanév rendjébe építve közösen istentiszteleten veszünk részt. Minden családot meghívunk a gyülekezeti, vasárnapi istentiszteletekre.

Keresztény értékeink továbbadása a jövő nemzedékének nagy kihívás és megtisztelő feladat. Köszönjük mindazoknak a bizalmát, akik reánk bízzák gyermekeik oktatását és nevelését. Isten előtt megállva, imádságos lélekkel, alázattal, szeretettel és türelemmel igyekszünk helytállni és e nemes célt szolgálni.