Hitoktatás

Láthatóan evangélikus hitoktatás

Intézményünkben felekezeti hitoktatás heti 2 hittanórában. A gyermekek keresztsége szerint, illetve szülői kérelem alapján vesznek részt evangélikus, református, görög katolikus vagy római katolikus hitoktatáson tanulóink. A nem megkeresztelt gyerekek, vagy egyéb felekezethez tartozók evangélikus hitoktatásban részesülnek.

Minden hetet reggeli áhítattal kezdünk az evangélikus nagytemplomban, téli időszakban az alsó és felső tagozaton tanulóknak külön-külön tartjuk meg ezeket a lelki alkalmakat az iskola dísztermében.

A tanév mindkét félévében csendesnapot szervezünk a diákoknak lelki programokkal, vendégekkel, keresztény hangversennyel, kézműves foglalkozásokkal és egyéb színes tevékenységekkel.

A tanév folyamán keresztény ünnepeink alkalmával a tanév rendjébe építve közösen istentiszteleten veszünk részt. Minden családot meghívunk a gyülekezeti, vasárnapi istentiszteletekre.

Keresztény értékeink továbbadása a jövő nemzedékének nagy kihívás és megtisztelő feladat. Köszönjük mindazoknak a bizalmát, akik reánk bízzák gyermekeik oktatását és nevelését. Isten előtt megállva, imádságos lélekkel, alázattal, szeretettel és türelemmel igyekszünk helytállni és e nemes célt szolgálni.

Csendesnapot tartottak a Túróczyban Nyíregyházán

Az idei tanév nem telt zökkenőmentesen a tanítóknak, tanároknak és a diákoknak sem. A kialakult járványhelyzet sok alkalmazkodást, türelmet és engedelmességet kívánt mindannyiunktól. A több hetes elzártság után újra fel kellett vennünk a megszokott tanítási rend ritmusát, és igyekeznünk kellett az elmaradt leckéket bepótolni, a tanultakat elmélyíteni. Mindemellett azonban, kevés időnk maradt egymásra és a lelki feltöltődésre. A tanév végéhez közeledve, Urunk gondoskodott arról, hogy lelkileg is feltöltődjünk, s Őbenne egymással való kapcsolatainkat is erősíthessük. Nagyon hálás a szívünk, amiért személyes jelenléttel 2021.06.02-án újra megrendezhettük az idei tanév tavaszi félévének csendesnapját intézményünkben: a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A csendesnapunk témáját az Evangélikus Útmutatóban kijelölt aznapi igeszakaszból merítettük: „Megmutatom nektek kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott…” (Lk 6,47-48). A csendesnapunk címe: Mire építesz? A lelki napot, reggel egy közös áhítattal kezdtük, amit két felvonásban tartottunk meg. Reggel 8 órakor a felső tagozatos diákok hallgatták meg Malik Péter evangélikus lelkipásztor igei szolgálatát, majd pedig 9 órától az alsó tagozatos diákok vehettek részt a reggeli áhítaton a Nagytemplomban.

Az áhítat után, a felső tagozatos diákok a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye négy különböző gyülekezetébe látogathattak el, ahol megismerhették a gyülekezet vezetőségét, történetét, a hozzá tartozó szolgálatokat és intézményeket egyaránt. Az 5. évfolyam a Mandabokori Evangélikus Imaházba utazott, ahol a gyülekezet történetével ismerkedhettek majd pedig közös játékkal töltötték a nap további részét. A 6. évfolyam a borbányai ev. templomba ment, ezt követően pedig meglátogatták és betekintést nyerhettek az Oltalom Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona szolgálatába. A 7. évfolyam, Nyírtelken és Görögszálláson működő Filadelfia Evangélikus Egyházközségbe látogathatott. A 8. évfolyamot pedig a Nyíregyháza-Kertváros Evangélikus Egyházközség várta, ahol a gyülekezet mellett, a Joób Olivér Szeretetintézmény szolgálati területeit is megismerhették. A gyülekezetek nagy szeretettel fogadták az érkező diákokat és a bemutatkozás mellett szeretetvendégséggel és kapcsolatépítő programokkal látták vendégül őket. Többek beszámolóját hallva úgy tapasztaltuk, hogy a kísérő tanárok és a diákok nagyon jól érezték magukat.

Az alsó tagozat akadályversenyen vehetett részt, amely keretén belül az 1-2. osztályok 5, a 3-4. osztályok pedig 6 állomáson bizonyíthatták különböző erősségeiket. Az akadályok között szerepelt: az evangélikus énekeskönyv ismert énekeinek felismerése; az Evangélikus Nagytemplom történetének meghallgatása majd az ebből készült kérdések megválaszolása; egy bibliai Ige részeinek megkeresése és annak helyes kirakása; vízzel kapcsolatos bibliai történetek felsorolása; ügyességi feladatokon való helytállás; „manna”, azaz édes, Luther-rózsa mintával díszített keksz készítése; és egy állomáson, az iskola gyermeknapi ajándékaként fagylaltot fogyaszthattak az intézmény alsó tagozatos tanulói. Az osztályok minden állomáson egy Igés matricát kaptak az elvégzett feladatokért a Menetlevelükbe, majd megtanulták a kapott igeszakaszokat.

A csendesnapot, a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban fejeztük be, ahol a felső tagozatos diákok egy nyertes pályázat révén a Palánta misszió jóvoltából Bibliát kaptak ajándékba. Az alsó tagozatos tanulók záró alkalmán is mindenki kapott ajándékba egy gyermekbibliát, egy kosár Luther-rózsa dombormíves vaníliás kekszet, melyet ők készítettek a „Manna” állomáson és egy oklevelet, amit egész napos munkájukkal érdemeltek ki. A gyerekek nagyon boldogok és hálásak voltak. Úgy hiszem, mindannyian ugyanazt élhettük meg ezen a csodálatos napon: milyen jó együtt lennünk az Úr közelében.

A csendesnap programját az intézmény lelkésze a hitoktató kollegával karöltve tervezte, a megvalósításban pedig minden pedagógus és diák kivette a részét. Hálásak vagyunk iskolánk vezetőinek, hogy minden támogatással hozzájárultak e csodás nap létrejöttéhez. S mindezért legyen áldott a mi Urunk, akié a dicsőség örökkön-örökké!

Fosztó Tímea

evangélikus hitoktató